Kundeportal

Hjelpedokumentasjon for brukere av Workplace Safety

Forside » Kundeportal » Beskrivelse av hjem-siden

Beskrivelse av:

Hjem-siden

På hjemsiden får brukere overordnet oversikt over innholdet i stoffkartoteket.

Tilgangsnivå:

Alle

Innhold:

Hjem-siden inneholder:

  • Velkomsttekst (denne vedlikeholdes av systemadministrator i organisasjonen).
  • Nøkkeltall over innhold i stoffkartoteket.
    • Nøkkeltal kan avgrenses til spesifikke lokasjoner på brukernivå.
  • Driftsmeldinger fra leverandør.
  • Oversikt over nye og oppdaterte SDS.
    • Siste SDS som ble lagt til eller oppdatert vises øverst i listen.
  • Opplæringsvideoer.