Tjenester

Rådgiving, konsultasjon og brukerstøtte

Forside » Tjenester

Få mest mulig ut av Workplace Safety

Ingen kan Workplace Safety bedre enn oss –  dra nytte av vår ekspertise for å styrke din egen kompetanse!

Våre erfarne produktspesialister og fagspesialister kan hjelpe deg med den praktiske bruken av Workplace Safety, men også med problemstillinger og arbeidsoppgaver knyttet til kjemikaliestyring og lovpålagte krav.

>> Les mer om gratis kartleggingsmøte for Workplace Safety-kunder!

Dette kan vi hjelpe deg med:

Opplæring og kurs

Etter implementeringsfasen kan det oppstå nye behov for opplæring og tiltak som bidrar til brukeraktivisering.

Vi tilbyr både standard og skreddersydd opplæring og kursing. Sammen blir vi enige om mål og omfang.

Eksempler:

 

 • Opplæringskurs for nye brukere.
 • Oppfriskningskurs for eksisterende brukere.
 • Live Q&A hvor vi svarer på spørsmål fra brukere.
 • Opplæring i spesifikke deler av løsningen (f.eks. risikovurdering).
 • Kurs i utvalgte områder innenfor kjemikaliestyring og gjeldende regelverk.
Risikovurdering

Å gjennomføre risikovurderinger av kjemikalier og arbeidsoperasjoner er det viktigste arbeidet man gjør i kjemikaliestyring.

Dette kan vi hjelpe deg med:

 

 • Veilede/delta i gjennomføring av risikovurderinger.
 • Utføre risikovurderinger på vegne av virksomheten.
 • Dokumentasjon og status for risikovurderinger i virksomheten.
Substitusjon

REACH-forordningen stiller krav til virksomheter om å substituere (erstatte) farlige kjemikalier med sikrere alternativer når det er mulig.

Dette kan vi hjelpe deg med:

 

 • Veilede/delta i gjennomføring av substitusjonsvurderinger.
 • Utføre substitusjonsvurderinger på vegne av virksomheten.
 • Dokumentasjon og status for substitusjonsvurderinger i virksomheten.
Eksponeringsregistrering

Arbeid med visse stoffer krever at arbeidsgiver fører register over ansattes eksponering.

Mye av registreringsarbeidet kan forhåndsdefineres og effektiviseres i eksponeringsregisteret i Workplace Safety, slik at det reduserer tidsbruken for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Med vår hjelp kan du spare tid og sikre at registreringene inneholder riktig data.

Dette kan vi hjelpe deg med:

 

 • Veilede/delta i gjennomføring av eksponeringsregistrering.
 • Sette opp virksomhetens arbeidsoperasjoner med forhåndsutfylte eksponeringer.
 • Opplæring av ansatte i bruk av eksponeringsregister.
 • Kvalitetssikre brukerinput i eksponeringsregister.
Kjemikaliekartlegging

Kjemikaliekartlegging er et viktig steg i arbeidet med å identifisere farlige stoffer på arbeidsplassen. Kartleggingen danner grunnlaget for videre arbeid med risikoreduserende tiltak, for å beskytte både mennesker og miljø.

Dette kan vi hjelpe deg med:

 

 • Veilede/delta i kartleggingsarbeidet.
 • Utføre masseoppslag i våre databaser for å finne nødvendig sikkerhetsinformasjon.
 • Oppdatere stoffkartoteket i Workplace Safety etter gjennomført kartlegging.
Superbruker for din virksomhet

God kjemikaliestyring krever løpende vedlikehold av interne oversikter og sikkerhetsinformasjon. Som en superbruker for din virksomhet kan vi bistå i den daglige driften av kjemikaliestyringssystemet og utføre oppgaver på vegne av virksomheten.

Dette er noe av det vi kan hjelpe deg med:

 

 • Vedlikehold av stoffkartotek og SDS.
 • Sikre optimal konfigurasjon og bruk av Workplace Safety for din virksomhet.
 • Sikre at virksomhetens arbeid i Workplace Safety er i samsvar med lovpålagte krav.
 • Brukerstøtte for virksomhetens ansatte.
 • Diverse forefallende oppgaver: Legge til SDS for nye produkter, manuell opplasting av SDS, finne manglende SDS, arkivering av produkter og lokasjoner, med mer.

Konfigurasjon og innstillinger

Brukersynkronisering

Med brukersynkronisering holder vi brukerne i Workplace Safety oppdatert i henhold til virksomhetens egen brukeradministrasjon. Da slipper man det manuelle arbeidet med å opprette nye brukere, opprette tilganger eller slette gamle brukere i Workplace Safety. 

Dette kan vi hjelpe deg med:

 

 • Enkel brukersynkronisering med automatisk oppdatering av brukere i Workplace Safety.
 • Avansert brukersynkronisering som sikrer riktig tilgangsnivå for alle brukere (både eksisterende og nye).
 • Single sign-on (SSO) autentisering som gir brukere tilgang til Workplace Safety uten direkte innlogging.
Tilgangsstyring

God tilgangsstyring i kjemikaliestyringssystemet er avgjørende for å beskytte sensitiv informasjon og for å sikre at kun godkjente ansatte har redigeringsrettigheter.

Tilgangsstyring skal også sikre at bare relevant informasjon er tilgjengelig for hver enkelt bruker, basert på deres rolle og ansvarsområder.

Dette kan vi hjelpe deg med:

 

 • Veilede/delta i oppsett av roller og tilgangsnivåer.
 • Konfigurere tilgangsstyring i Workplace Safety.
Rapportoppsett

Rapportfunksjonen i Workplace Safety kan gi viktig innsikt i virksomhetens arbeid med kjemikalier.

Vi kan hjelpe deg med å sette opp rapporter til ulike formål og kartlegginger, eller sette opp en skreddersydd rapporteringsplan som genereres ved faste intervaller (for eksempel hver måned).

Gratis kartleggingsmøte

For kunder av Workplace Safety tilbyr vi kostnadsfrie kartleggingsmøter. Her kan vi diskutere hva du ønsker bistand til og hvordan vi kan hjelpe.

Dette får du:

 • En uforpliktende 30-minutters samtale med våre Workplace Safety-eksperter.
 • En gjennomgang og vurdering av dine behov og utfordringer.
 • Skreddersydde anbefalinger for hvordan vi kan bistå virksomheten med å sikre en optimal bruk av Workplace Safety.

Send en henvendelse til support@workplacesafety.no eller book møte direkte i vår kalender.